Her startede det

Det startede med en mandarin og den frydefulde fornemmelse af at skrælle den i én sammenhængende skræl og fortsatte med en hulsten, et stjerneskud og øjenkontakten med en fugl. Derfra kunne jeg ikke slippe ideen om, at det er de tilsyneladende små og nogle gange usynlige fænomener eller ting, som rummer den største vigtighed og betydning.

D. 1. december 2023 blev Museum for Alt det Største i det Mindste en realitet.

Og her er vi nu, ved starten af dét, som med tiden vil vokse sig til et virkeligt, fysisk museum, med billetsalg og åbningstider og udstillingssale og arkiv og kontor og forskningsfaciliteter og gæster.

Indsamlingen af genstande til museets egen samling er gået i gang, og samlingen vil komme til at vokse sig større fra nu af.

Over den næste tid vil vi være optagede af at undersøge, hvordan vi kan registrere og bevare så forskellige genstande og fænomener som ”Oplevelsen af at stryge en tændstik” og ”gåsehud på armene”.

Sideløbende vil vi række ud mod relevante forskere, for dels at få indblik i eksisterende og aktuel forskning, dels at gøre os relevante for fremtidig forskning.

Og på et tidspunkt vil vi blive klar til at præsentere den første udstilling for et publikum.