Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighed er ikke længere et spørgsmål “om”, men et spørgsmål om “hvordan”. Men jeg har selv haft svært ved at finde ud af, netop hvordan jeg i mine samarbejder skal adressere og praktisere bæredygtighed.
Svaret er blevet denne bæredygtighedsstrategi, som beskriver nogle konkrete initiativer, som bliver en integreret del af mine fremtidige (sam-)arbejdsprocesser.
Jeg håber at blive både udfordret, inspireret og opmuntret af samarbejdspartnere, som vil være med til at handle ansvarligt for en bæredygtig fremtid.
Omdrejningspunktet for strategien er begrebet Cirkulær Økonomi, som i sin essens betyder at vi skal:

gentænke

begrænse

genbruge

genanvende

Cirkulær Økonomi

Cirkulær Økonomi handler i store træk om, at skabe et lukket kredsløb, hvori jordens ressourcer kan cirkulære.
Målet er at minimere dels, hvad der forlader cirklen og dermed går til spilde og dels, hvad der tilføres cirklen, og derigennem medfører et øget træk på jordens ressourcer.

I praksis betyder det, at jeg i fremtidig opgaveløsning vil komme til at:

 • prioritere monomaterialer – materialer, som lettere kan genanvendes
 • bruge materialer og objekter, som allerede findes i “cirklen”
 • arbejde for at materialer i videst mulige omfang bevare sin oprindelige form og størrelse, som lettere kan genbruges
 • vælge materialer som ikke blot teoretisk kan blive, men også i praksis vil blive genanvendt
 • skabe løsninger som kan samles, repareres og skilles ad, uden af det beskadiger og/eller sammenblander materialerne.
 • foretrække kompatible overfladebehandlinger og bindere  som ikke reduceres materialets kvalitet ift. genbrug og/eller genanvendelse
 • minimere brugen af kemi
 • sammenligne materialer ift. både genbrugs- og genanvendelsespotentiale, økonomi, vedligeholdelsesbehov, slid og æstetik
Krav til faciliteter og ressourcer

Ovenstående stiller krav til både de fysiske faciliteter og til de ressourcer der prioriteres til et projekt – i alle faser fra tilblivelse til efterliv. Derfor er vi også nødt til som minimum at sikre følgende:

Affaldssorteringsfaciliteter: Hvor vi på et tørt sted som minimum skal kunne sortere: metal, pap/papir, plast, glas, rent træ, pærer, batterier

Kemi: Udsugning, masker, handsker

Vedligeholdelse: Ressourcer til, at scenografien efterses, vedligeholdes og repareres efter behov

Nedtagning: Ressourcer til ved nedtagning at adskille, genanvende og bortskaffe restaffald på bedst mulige måde.

Efterliv: Ressourcer til udarbejdelse af en genbrugs- og genanvendelsesplan for den enkelte produktion

Udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi for projektet

Når vi indleder et samarbejde, vil jeg fremover be’ om, at vi i fællesskab udarbejde en bæredygtighedsstragtegi for projektet. Strategien skal revideres parallelt med at konceptet detaljeres og budget og tidsplan revideres.

Strategien skal bl.a. besvare:

 • er der specifikke krav til materialer og kemi som vi vil/ikke vil/må/skal anvende
 • er der materialer, teknik og/eller ressourcer til stede i institutionen, som kan (gen)anvendes (afsæt tid til en vandring gennem huset  med flere afdelinger repræsenteret)
 • hvilke lokale ressourcer (restprodukter fra produktion, dyrkning og vedligeholdelse) er tilgængelige (f.eks. de 5 nærmeste større virksomheder)
 • beskrivelse af affaldssorteringsfaciliteterne (skal som minimum leve op til krav beskrevet ovenfor) – hvor findes de, hvordan sorteres, hvem i institutionen er ansvarlig for affaldshåndtering, hvordan håndteres affaldssortering hos den lokale genbrugsstation , er der særlige anvendte materialer som kræver særlig håndtering
 • beskrivelse af det forventede omfang af vedligehold og reparation med involvering af personalet, som skal varetage opgaven
 • udarbejdelse af en materialeliste med beskrivelse af de væsentligste materialer der er anvendt, hvordan de er samlet og hvordan de skal adskilles, sorteres og genbruges/genanvendes
Lad os sammen bruge og udvikle nye metoder og standarder for bæredygtig scenografi- og udstillingsproduktion

Jeg er belært og inspireret af:

Mette Bak Andersen, hos hvem jeg har deltaget i et kursus om Bæredygtigt Design på Efter- og videreuddannelsen på Den Danske Scenekunstskole

Bæredygtig Scenekunst og den store materialesamling på deres hjemmeside, bl.a. guiden til bæredygtig scenografi